Z Poznania do Wrocławia, co spotkamy ciekawego na tej trasie.

Poznań - Wrocław

Trasa Poznań – Wrocław. Wyjeżdżając z Poznania w kierunku południowym, przejeżdżamy przez Stęszew, Zamysłowo dalej Piotrowo. Po przejechaniu 36 km dojeżdżamy do Głuchowa, w którym warto zatrzymać się i zapoznać z historią kościoła. Na miejscu kościoła drewnianego wybudowano w 1751 późnobarokowy kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny. Budynek przebudowano w 1904. Zachowało się wyposażenie z różnych epok: gotyckie rzeźby, w tym Męczeństwo św. Apolonii wg Albrechta Dürera, krucyfiks z poł. XVI w., ołtarze z epoki późnego klasycyzmu, obrazy i epitafia. Status zabytku mają także cmentarz kościelny, ogrodzenie z bramą, plebania i ogród. W parku krajobrazowym o pow. 5,7 ha znajduje się pałac z XVIII w., przebudowany w 1882 roku w stylu eklektyczno-neorenesansowym oraz staw. W skład zespołu pałacowego wchodzi oficyna i zabudowania folwarczne. Trzy kilometry dalej Jarogniewice. W Jarogniewicach zachował się zabytkowy zespół pałacowo-folwarczny z końca XVIII i XIX wieku. Składają się nań klasycystyczny pałac z 1790-1792, przebudowany w 1870 lub 1893, a także oficyna i park z XVIII wieku o pow. 4,8 ha z domkiem ogrodnika w stylu neogotyckim. Ochronie podlegają również obora i budynek gospodarczy. Ponadto przez wieś przebiega żółty pieszy szlak turystyczny. Po kolejnych trzech kilometrach naszej podróży trafimy do Kawczyna a dalej do Kościan. Kościan. Nazwa Kościan pochodzi prawdopodobnie od „koszczki” – określenia rośliny bagiennej porastającej podmokłe tereny doliny Obry; „kościen”, „kościeniec” oznaczał sitowiec, sitową trawę. W mieście możemy obejrzeć: kościół farny gotycki z XIV wieku z niedokończoną wieżą mierzącą pierwotnie ponad 60 metrów i cennymi ołtarzami : Głównym, Zesłania Ducha św, św. Anny, Św. Józefa, Św., Kazimierza, M.B. Szkaplerznej, Św. Barbary, Św. Walentego, Św. Benona i Serca Pana Jezusa, Kaplica pw. Pana Jezusa z 1666 roku, Kościół Świętego Ducha z II poł. XIV wieku, Ratusz z XV wieku, Pozostałości murów miejskich z XIV – XVI wieku, Kamienice z XVIII – XIX wieku, Zespół dawnego klasztoru bernardynów wzniesiony w latach 1605-1611, Wiatrak Koźlak z 1714 roku, Budynek poczty na al. Kościuszki z 1838 roku, Willa starosty na al. Kościuszki, Starostwo powiatowe z końca XIX wieku oraz wiele innych ciekawych zabytków. Po wyjeździe z miasta, niecałe dziesięć kilometrów dalej Czacz. Czacz. Wieś pierwszy raz wzmiankowana w 1301 jako własność rodu Szaszorów, później Ramszów – Opolskich. Od XV wieku w posiadaniu Czackich herbu Świnka. Od 1603 Czacz znajdował się w rękach Gajewskich herbu Ostoja. W latach 1775–1830 właścicielami byli Szołdrscy, a po nich, aż do 1939 Żółtowscy. We wsi kościół św. Michała, gotycki, z pierwszej połowy XIV wieku. Przebudowany w 1653 przez Krzysztofa Bonadurę Starszego w stylu wczesnobarokowym. Wieża z 1682, pierwotnie z hełmem, od 1837 nakryta dachem namiotowym. Wnętrze o sklepieniu kolebkowym z dekoracjami stiukowymi z okresu przebudowy kościoła. Ambona i stalle z 1730. Ołtarze barokowe z 1798, w ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej Szkaplerznej z 1655. […]

Read more >